JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
Ředitel FN Motol, 50 let


Organizace

Zvolení zastupitelé ČSSD do pražského magistrátu